ESCAPE ROOM PROJECT UN-LOCK KARPACZ

REGULAMIN I WARUNKI UMOWY

 

1. Gracze wchodząc do pokoju zawierają umowę odpłatnego udostępnienia pokoju typu escape room na okres 60 minut. Czas przeznaczony na rozgrywkę wynosi 50 minut, pozostałe 10 minut to czas poza rozgrywką na wykonanie pamiątkowych fotografii, filmów, rozmowę z „mistrzem gry” o łamigłówkach.

2. Gracze przed rozpoczęciem gry zostają poinstruowani o warunkach bezpieczeństwa w pokojach, w szczególności o zakazach, które mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa graczy.

3. Za drobne, nieumyślne zniszczenia wynikające z normalnego użytkowania elementów gry gracze nie ponoszą odpowiedzialności. Gracze ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za umyślne szkody spowodowane działaniami sprzecznymi z wytycznymi „mistrza gry” i regulaminu konkretnej gry.

4. W przypadku przerwania gry przed czasem i braku chęci jej ukończenia pieniądze nie są graczom zwracane.

5. Escape Room Project Un-Lock nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu nie spowodowane przez urządzenia służące do gry.

6.Gracze do 16 roku życia przyjmowani są tylko:

a) jeżeli osoby pełnoletnie podpiszą, że wyrażają zgodę na umowę zawartą przez osobę małoletnią;

b) jeżeli wyrażają zgodę na obecność w trakcie gry „mistrza gry” Escape Room Project Un-Lock, który nie ingeruje w grę, a wyłącznie czuwa nad bezpieczeństwem graczy.